El municipi en xifres

DADES GEOGRÀFIQUES

Comarca: L´HORTA NORD
Extensió (km2): 4.00
Nuclis de població:
Límits:
Distància a la capital de província: 4.00 (km)
Infraestructures de comunicació:

DADES DEMOGRÀFIQUES

Nombre de dones:
Nombre de homes:
Xifra de població: 38000
Nombre de llars:
Densitat de població: 10858.00 (Habitants/Km2)

DADES COMERÇ DETALLISTA

Alimentació
Comerç Tradicional 350 m2
Supermercats 10 m2
No Alimentació
Vestit i Calçat 200 m2
Llar 50 m2
Resta no alimentació 100 m2
Comerç mixt i altres
Grans magatzems 2 m2
Hipermercats 6 m2
Magatzems populars 8 m2
Un altre comerç mixt m2
Centres Comercials
Centres Comercials 2 m2
Indicador de dotació comercial:
22.00 (nº. establiments /1000 habitants)
Grau de concentració comercial

ALTRES DADES COMERCIALS

Nombre de IAE:
Nombre de IAE comercials:
Nombre de mercats: 1
Mercat municipal:
Nº. mercats no sedentaris: 2
Mercats no sedentaris:
Dotació d'aparcaments:
Superfície de vianants: m2

© 2015 - Ajuntament de Burjassot - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball